Článek o našich českých koženkách

Jak se daří české kožence?
 
Výroba tradiční české koženky má své kořeny v Chropyni, kde výrobu umělé kůže vyvinuli již v šedesátých letech. Roku 1951 muselo být vyrobeno prvních 30.000 m2 v šíři 135 cm pro tehdejší podnik AZNP (dnešní Škoda a.s.), tato první koženka byla realizována za použití PVC pasty od firmy ICO, která byla dokonce získána jako válečná kořist. Od tohoto roku výroba koženky běžela pod několika společnostmi a jejím posledním vlastníkem byla Fatra a.s., pod kterou výroba fungovala od roku 2002. V roce 2007 však Fatra začala uvažovat o jejím prodeji a hledala nového vlastníka, který by s výrobou umělé kůže pokračoval. Tímto novým vlastníkem se stala společnost SVITAP J.H.J. spol. s r.o., která výrobu české koženky drží dodnes. Co stojí za úspěchy ve výrobě umělé kůže a co vše tato výroba obnáší, ví nejlépe ředitel této divize Ivan Juřena, který v tomto oboru pracuje již 22 let.
 
Jak jste se vy sám k výrobě umělé kůže dostal? Jde o nějakou rodinnou tradici nebo to byla čistě náhoda?
„Mám klasické chemické vzdělání a navíc jsem patriotem našeho města Chropyně, které je od 50. let 20. století jedním z center chemického a zpracovatelského průmyslu. Začalo se rozvíjet na základě vybudování plastikářského závodu Technoplast,  kde v 80. letech pracovalo 2623 zaměstnanců. Takže to byl jen kousek k mé současné profesi.“
 
Jak vnímáte nynější postavení vaší české koženky ve světě?
„Já bych to poopravil, řekněme spíše v Evropě. Jsme na trhu poměrně malým hráčem. Většina firem má totiž výrobní sortiment unifikovaný a u nás je to právě naopak, náš výrobní sortiment je široký a pokrývá celou škálu výrobních aplikací od bot přes materiály pro čalounický, důlní, reklamní, zdravotnický, oděvní a automobilní průmysl. Vyrábíme koženky na bázi polyvinylchloridu, kombinace polyvinylchloridu a polyuretanu, 100% polyuretanu, alifatických a aromatických rozpouštědlových systémů, vodních disperzí a polyakrylátu. Umíme udělat v malém kolikrát to, co velké firmy nedokáží nebo nechtějí udělat ve velkém objemu.“
 

Co má na posun výroby pozitivní vliv a s čím se naopak musíte potýkat?
„Očekává se ode mne, že řeknu nové technologie a surovinová základna, ale nedomnívám se, že tomu tak opravdu je, jelikož za poslední desetiletí se v systému nánosování z roztoků nepřišlo s ničím převratným a jsou používány technologie známé již desetiletí. Co se týká nových surovin a systémů pro nánosování a výrobu koženek, spíše naopak jejich stabilita kvality je horší než v minulosti. Toleranční pole  kvality dodávaných surovin se zvětšila. Každý systém určený pro nánosování má své výhody a nevýhody a své místo. Na pozitivní posun výroby mají vliv především lidé, kteří chtějí něco změnit, nebojí se přijít s něčím novým, nastaví koncepčně a přesvědčí ostatní o správnosti změny a přeberou zodpovědnost i za případné neúspěchy.“
 
 
Kolik typů či druhů v současné době vyrábíte?
„Máme okolo 150 modifikovaných aktivních výrobních typů v mnoha barevných a tiskových variacích. Ve váhové kategorii od 20 g/m2 do 2000 g/m2, které musí splňovat parametry požadované našimi zákazníky, legislativou a v neposlední řadě musí pracovat v extrémních podmínkách od -52°C do 90°C, pro které byly vyvinuty.“
 
 
Jaké zásadní investice jste realizovali v posledních letech?
„Žádné zásadní a velké investice jsme v posledních letech nerealizovali. Snažíme se naše výrobní zařízení modernizovat a opravovat po částech, postupně, jelikož investice do nového výrobního zařízení je obrovská. Používáme dvě technologie a to technologii přímého nanášení soustavou nožů, kde je odhadovaná částka nového strojního zařízení okolo 370 mil. Kč a technologii reverzního nanášení, kde je jako nosné medium používaný dezénovaný silikonový papír, tam je cena odhadována na 1 miliardu korun. Pro takové zásadní investice my v současné době nemáme tržní potenciál.“
 
Na čem ve vaší výrobě nejvíce stavíte? Inovace, vývoj,…a na jaké novinky jste nejvíce hrdí?
„Řekl bych, že je to soubor technického, laboratorního, průmyslového a strojního vybavení, přes lidské zdroje a seriózní přístup k našim zákazníkům nejen v prodeji, ale i technickém zázemí a pomoci. Ne vždy se vše povede na 100%. Když vám jedno z toho chybí nebo vypadne, tak to nejste schopni dát dohromady a být úspěšní. Nejvíce jsem hrdý na to, že jsme dokázali modifikovat nános polyvinylchloridu na vysokopevnostní polyesterové tkanině určené pro výrobu flexibilního potrubí pro dopravu surové ropy z vrtu v extrémních podmínkách Sibiře při -52°C. Byl jsem osobně při zkouškách a viděl, že to co jsme vytvořili bylo schopno pracovat a pomoci lidem v daný moment v podmínkách, které kolikrát nevydrží ani ruský vlk.
Vyrábíme například i koženky, které jsou vhodné i pro děti do věku 3 let, protože neobsahují ftaláty.“

 
Jakou zakázkou se můžete pochlubit?
„Prodej koženek je ze 76 % realizován za hranice Česka. Máme velkou a úspěšnou kolekci koženek na bázi modifikovaného polyvinylchloridu, která je velmi úspěšná v důlním průmyslu pro výrobu různých typů výrobků a tvoří cca 30% produkce našeho závodu koženek.“
 
 
Jaký byl pro Vás uplynulý rok 2015 ve výrobě koženek? Jste spokojeni s hospodářskými výsledky?
„Tak jako pro mnoho společností, které většinu své produkce vyváží, to byl rok řady změn, které měly vliv na ekonomickou stabilitu. Připojily se k tomu věci jako destabilizace na východě, konflikt Rusko-Ukrajina, neseriózní jednání dlouhodobého odběratele materiálů pro důlní průmysl v Polsku a z toho vyplývající změna obchodní a cenové politiky s novými potencionálními partnery. Říká se, že síla společnosti se ukáže v krizových situacích a já si dovolím tvrdit, že rok 2015 takovým pro nás byl a že jsme ho úspěšně přežili díky dílčím krokům (racionalizaci a zvyšování efektivity výroby, aktivní nákupní a prodejní politice s orientací na přímé dodavatele a zpracovatele, cíleným vývojem do segmentů, ve kterých  jsme i v minulosti byli úspěšní), které započaly již na počátku roku 2014.
Letos jsme také spustili novou webovou prezentaci zaměřenou pouze na koženky, kde si celé naše výrobní portfolio můžete prohlédnout."


www.e-kozenky.cz
Zpět na výpis článků