Rozhovor generálního ředitele Ing. Jana Heřamnského v časopise Lumius

Stát nám úspěšně brání vzít lidi zvenčí
ROZHOVOR
Energie se nám daří nakupovat výhodně, říká Jan Heřmanský, majitel a ředitel textilní fi rmy Svitap.
Horší podle něj je, že se nedaří do Čech dostat vhodné lidi.

Kolik energie pro představu asi spotřebováváte?
Energie u nás tvoří asi pět procent celkových nákladů. Což se nemusí zdát moc, ale v našem oboru každý milion poměrně výrazně zahýbe s hospodářským výsledkem, takže rozhodně energie nepřehlížíme. Největší spotřebu u plynu máme na vytápění. V roce 2015 jsme tak spotřebovali zhruba 10 300 MWh energie v plynu za zhruba 10,5 milionu korun, převážně na teplo. Elektřiny jsme spotřebovali přibližně za pět tisíc megawatthodin,za 14 milionů korun. Máte dost vysokou spotřebu energie na teplo. Máme poměrně staré budovy a našeprovozy jsou dost rozsáhlé. Nějaké úspory jsme udělali, ale jejich potenciál je dost omezený – i proto, že máme provozy, které vyrábějí hodně tepla, ale zároveň je v nich nutné intenzivně větrat. Navíc máme pět divizí, z nichž každá dělá něco jiného, takže centralizace je o to obtížnější.
 Vyrábíte si vlastní energii?
V roce 2013 jsme postavili na střechách dvě fotovoltaické elektrárny s výkonem po 30 kilowattech, ale ani na stávajících střechách jsme nesměli postavit elektrárnu větší než 30 kilowattů. Máme i další volné střechy, kde nám vůbec nebylo umožněno postavit fotovoltaickou elektrárnu, přestože jsme o to opakovaně žádali.
Slouží fotovoltaika k pokrývání špiček?
Ani ne. Provozy s největší spotřebou energie u nás běží prakticky v nepřetržitém provozu, takže velké výkyvy v odběru
nemáme.
Jak energie nakupujete?
Víte, mně se zdá, že dnes mluvit o ceně elektrické energie je téměř nesmyslné. V průběhu roku totiž cena kolísá
o desítky procent a na vás záleží, kdy a za kolik si ji nakoupíte. Pokud máte štěstí a trefíte se, nakoupíte dobře, a naopak. Nám se zatím daří využívat poklesů a nakupovat v příznivou chvíli, a snažíme se chránit proti změně cen. A tak třeba už teď máme nakoupeny energie i na příští rok. Nakupujeme za eura, a na tom jsme v poslední době spíše tratili, ale do budoucna čekáme, že se situace otočí. Máte poměrně široké spektrum výroby, od klasické tkalcovny po specializovaný materiál. Ale zároveň ze značné části fungujete jako ryze obchodní společnost. Ano, kromě výroby tady v Čechách máme i jednu divizi, která dováží převážně bytový textil z Číny. V podstatě si necháváme u čínských partnerů, které si vybíráme na veletrzích nebo na základě zkušeností, vyrábět textil podle našich návrhů. Je to dlouhodobě velmi stabilní a výdělečný obchod. A ostatně je to vlastně jediná možnost, jak tento sortiment zákazníkům dodat, protože podobná výroba už prakticky nikde v Evropě není. A fi rma, jako je ta naše, by podobnou linku nedokázala dost vytížit, aby to dávalo ekonomický smysl. Mimochodem, dovážíme hlavně pro náš trh a vyrábíme především pro export, zejména po Evropě.
Nevyplatilo by se vám postupovat podobně i u jiného zboží a stát se výhradně dovozci?
Ne, nevyplatilo. U bytového textilu platí, že k efektivní výrobě potřebujete stroje, jaké už tady v republice a v podstatě ani v sousedních zemích nenajdete. My odebíráme třeba jen malou část produkce od fi rmy, která polovinu výroby vyváží na americký kontinent. Ale my prodáváme i zboží, u kterého se klade mnohem větší důraz na kvalitu. Svitap je jedním z největších světových výrobců přístřešků ke karavanům. To je poměrně drahý produkt, a přitom jeden
špatně zašitý šev stačí, aby ho znehodnotil. Naši němečtí partneři se pokoušeli výrobu převést do Číny, ale zhruba
před dvěma lety od toho upustili, protože problémy s kvalitou byly příliš veliké. A teď chtějí po nás, abychom my rozšířili výrobu, a výsledek je ten, že nemáme lidi.
Jak to budete řešit?
Je to těžké. U nás v regionu vhodní pracovníci nejsou, tak jsme se obrátili do zahraničí. Máme vytipovaných zhruba 50 lidí, které bychom rádi přivezli, ale vázne to na úřadech. Nedaří se nám je přesvědčit, aby naše lidi vůbec zařadili do té takzvané registrace, aby je policie začala prověřovat. A až to konečně schválí, tak už je třeba nebude potřeba.
 Z kterých zemí mají přijet?
Ne z blízkého okolí. My máme dlouhodobé zkušenosti s Mongolci, teď tu máme skupinu z Nepálu, vybírali jsme
ale i ve Vietnamu a Indii. Ale český stát se zatím úspěšně brání jejich přijetí. Do značné míry je to tím, že současný
ekonomický růst není daný nárůstem produktivity práce, ale i tím, že máme vícezakázek. A na ty potřebujeme více lidí. Takže když nám HDP stoupne o 4 % procenta, tak potřebujeme o 4 % více pracovníků.

PDF: Časopis Lumius (Rozhovor na str.7)
 

Zpět na výpis novinek