Parotěsné podstřešní fólie

Parotěsné fólie SVITAPFOL 90 N standard              

Parotěsná zábrana SVITAPFOL 90 N standard je třívrstvý materiál, jehož nosnou částí je HDPE mřížka, utěsněná proti prostupu vody a vodní páry polyetylenovou fólií (LDPE).

FUNKCE   
Parotěsná zábrana SVITAPFOL 90 N standard zabraňuje v pronikání vodních par vzniklých činností v domě i vodních par vydýchaných lidmi v domě do střešní konstrukce a izolace, kde jinak tyto páry kondenzují a způsobují vznik plísní a hnilobu dřevěné konstrukce domu.

MONTÁŽ        
Parotěsné zábrany se umísťují mezi tepelnou izolaci a vnitřní obklad místnosti. Pokládají se horizontálně i vertikálně na vnitřní stranu krokví, či jinou nosnou konstrukci střechy těsně k aplikované tepelné izolaci. Připevňují se sponami mechanické sešívačky, popřípadě pozinkovanými nebo hliníkovými hřeby. Každý průnik hřebu je nutno utěsnit. Je třeba dbát na pečlivé slepení jednotlivých pásů parotěsných fólií pomocí lepící pásky, vyloučit v nich jakékoliv otvory, dotěsnit parotěsnou zábranu pomocí komprimačních pásek ke všem konstrukcím (okna, zdi a tak dále). Parotěsnost zábran nesmí být narušena ani rozvody elektřiny a vody.
 
BALENÍ           
Fólie se dodávají v rolích 1,5 x 50 m zabalených do polyetylénové hadice.

SLADOVÁNÍ  
Role skladovat ve vertikální poloze, bez přístupu slunečního záření a UV záření.

Parotěsné fólie SVITAPFOL 110 N standard                        

Parotěsná zábrana SVITAPFOL 110 N standard je třívrstvý materiál, jehož nosnou částí je HDPE mřížka, utěsněná proti prostupu vody a vodní páry polyetylenovou fólií.

FUNKCE       
Parotěsná zábrana SVITAPFOL 110 N standard zabraňuje v pronikání vodních par vzniklých činností v domě i vodních par vydýchaných lidmi v domě do střešní konstrukce a izolace, kde jinak tyto páry kondenzují a způsobují vznik plísní a hnilobu dřevěné konstrukce domu.

MONTÁŽ         
Parotěsné zábrany se umísťují mezi tepelnou izolaci a vnitřní obklad místnosti. Pokládají se horizontálně i vertikálně na vnitřní stranu krokví, či jinou nosnou konstrukci střechy těsně k aplikované tepelné izolaci. Připevňují se sponami mechanické sešívačky, popřípadě pozinkovanými nebo hliníkovými hřeby. Každý průnik hřebu je nutno utěsnit. Je třeba dbát na pečlivé slepení jednotlivých pásů parotěsných fólií pomocí lepící pásky, vyloučit v nich jakékoliv otvory, dotěsnit parotěsnou zábranu pomocí komprimačních pásek ke všem konstrukcím (okna, zdi a tak dále). Parotěsnost zábran nesmí být narušena ani rozvody elektřiny a vody.
 
BALENÍ
Fólie se dodávají v rolích 1,5 x 50 m zabalených do polyetylénové hadice.

SKLADOVÁNÍ
Role skladovat ve vertikální poloze, bez přístupu slunečního záření a UV záření.

Parotěsné fólie SVITAPFOL 120 Al N                   

Parotěsná zábrana SVITAPFOL 120 Al N je třívrstvý materiál, jehož nosnou částí je HDPE mřížka a hliníková fólie, která zabezpečuje její reflexní schopnost. Hliníková fólie ve spojení s polyetylenovou fólií zabezpečuje velmi vysokou nepropustnost vody a vodních par a vysokou reflexní schopnost.

Funkce           

Parotěsná reflexní zábrana SVITAPFOL 120 Al N zabraňuje v pronikání vodních par vzniklých činností v domě i par vydýchaných lidmi v domě do střešní konstrukce a izolace, kde jinak tyto páry kondenzují a způsobují vznik plísní a hnilobu dřevěné konstrukce domu.

MONTÁŽ      
Parotěsná reflexní zábrana se umísťuje mezi tepelnou izolaci a vnitřní obklad místnosti. Pokládá se horizontálně i vertikálně na vnitřní stranu krokví, či jinou nosnou konstrukci střechy těsně k aplikované tepelné izolaci. Připevňuje se sponami mechanické sešívačky, popřípadě pozinkovanými nebo hliníkovými hřeby. Každý průnik hřebu je nutno utěsnit. Je třeba dbát na pečlivé slepení jednotlivých pásů parotěsné fólie pomocí lepící pásky, vyloučit v ní jakékoliv otvory, dotěsnit parotěsnou zábranu pomocí komprimačních pásek ke všem konstrukcím (okna, zdi a tak dále). Parotěsnost zábran nesmí být narušena ani rozvody elektřiny a vody.
Pro dosažení reflexního účinku fólie Svitapfol 120 Al N jsou důležité 2 podmínky :
 • Parotěsná reflexní fólie SVITAPFOL 120 Al N se pokládá tak, aby hliníková vrstva směřovala do vnitřního prostoru objektu.
 • Mezi fólií a podhledem je třeba vytvořit mezeru 4-6 cm.
BALENÍ           
Fólie se dodávají v rolích 1,5 x 50 m zabalených do polyetylénové hadice.

SKLADOVÁNÍ 
Role skladovat ve vertikální poloze, bez přístupu slunečního záření a UV záření.

Parotěsné fólie SVITAPFOL 140 N standard             

Parotěsná zábrana SVITAPFOL 140 N standard je třívrstvý materiál, jehož nosnou částí je HDPE mřížka, utěsněná proti prostupu vody a vodní páry polyetylenovou fólií.

FUNKCE         
Parotěsná zábrana SVITAPFOL 140 N standard zabraňuje v pronikání vodních par vzniklých činností v domě i vodních par vydýchaných lidmi v domě do střešní konstrukce a izolace, kde jinak tyto páry kondenzují a způsobují vznik plísní a hnilobu dřevěné konstrukce domu.

MONTÁŽ
Parotěsné zábrany se umísťují mezi tepelnou izolaci a vnitřní obklad místnosti. Pokládají se horizontálně i vertikálně na vnitřní stranu krokví, či jinou nosnou konstrukci střechy těsně k aplikované tepelné izolaci. Připevňují se sponami mechanické sešívačky, popřípadě pozinkovanými nebo hliníkovými hřeby. Každý průnik hřebu je nutno utěsnit. Je třeba dbát na pečlivé slepení jednotlivých pásů parotěsných fólií pomocí lepící pásky, vyloučit v nich jakékoliv otvory, dotěsnit parotěsnou zábranu pomocí komprimačních pásek ke všem konstrukcím (okna, zdi a tak dále). Parotěsnost zábran nesmí být narušena ani rozvody elektřiny a vody.
 
BALENÍ
Fólie se dodávají v rolích 1,5 x 50 m zabalených do polyetylénové hadice.

SKLADOVÁNÍ
Role skladovat ve vertikální poloze, bez přístupu slunečního záření a UV záření.

Parotěsné fólie SVITAPFOL 160 Al N             

Parotěsná zábrana SVITAPFOL 160 Al N je třívrstvý materiál, jehož nosnou částí je HDPE mřížka a hliníková fólie, která zabezpečuje její reflexní schopnost. Hliníková fólie ve spojení s polyetylenovou fólií zabezpečuje velmi vysokou nepropustnost vody a vodních par a vysokou reflexní schopnost.

FUNKCE
Parotěsná reflexní zábrana SVITAPFOL 160 Al N zabraňuje v pronikání vodních par vzniklých činností v domě i par vydýchaných lidmi v domě do střešní konstrukce a izolace, kde jinak tyto páry kondenzují a způsobují vznik plísní a hnilobu dřevěné konstrukce domu.

MONTÁŽ   
Parotěsná reflexní zábrana se umísťuje mezi tepelnou izolaci a vnitřní obklad místnosti. Pokládá se horizontálně i vertikálně na vnitřní stranu krokví, či jinou nosnou konstrukci střechy těsně k aplikované tepelné izolaci. Připevňuje se sponami mechanické sešívačky, popřípadě pozinkovanými nebo hliníkovými hřeby. Každý průnik hřebu je nutno utěsnit. Je třeba dbát na pečlivé slepení jednotlivých pásů parotěsné fólie pomocí lepící pásky, vyloučit v ní jakékoliv otvory, dotěsnit parotěsnou zábranu pomocí komprimačních pásek ke všem konstrukcím (okna, zdi a tak dále). Parotěsnost zábran nesmí být narušena ani rozvody elektřiny a vody.
Pro dosažení reflexního účinku fólie SVITAPFOL 160 Al N jsou důležité 2 podmínky :
 • Parotěsná reflexní fólie SVITAPFOL 160 Al N se pokládá tak, aby hliníková vrstva směřovala do vnitřního prostoru objektu.
 • Mezi fólií a podhledem je třeba vytvořit mezeru 4-6 cm.
BALENÍ
Fólie se dodávají v rolích 1,5 x 50 m zabalených do polyetylénové hadice.

SKLADOVÁNÍ
Role skladovat ve vertikální poloze, bez přístupu slunečního záření a UV záření.


Parotěsné reflexní fólie ALPET 90 super      

AlpeT je čtyřvrstvý materiál. Nosnou částí fólie ALPET 90 super je polyetylenová mřížka a polyesterová fólie s vakuově nanesenou hliníkovou vrstvou, která zabezpečuje její reflexní schopnost. Polyesterová fólie ve spojení s fólií polyetylénovou zabezpečuje ještě vysokou nepropustnost vody a vodních par.

FUNKCE
Parotěsná  reflexní zábrana ALPET 90 super zabraňuje v pronikání vodních par vzniklých činností v domě i vodních par vydýchaných lidmi v domě do střešní konstrukce a izolace, kde jinak tyto páry kondenzují a způsobují vznik plísní a hnilobu dřevěné konstrukce domu. Reflexní fólie se též vyznačuje reflexním účinkem, to znamená, že odráží sálavou složku tepla zpět do místnosti.
     
MONTÁŽ
Parotěsná reflexní zábrana ALPET 90 super se umísťuje mezi tepelnou izolaci a vnitřní obklad místnosti. Pokládá se horizontálně i vertikálně na vnitřní stranu krokví, či jinou nosnou konstrukci střechy těsně k aplikované tepelné izolaci. Připevňuje se sponami mechanické sešívačky, popřípadě pozinkovanými nebo hliníkovými hřeby. Každý průnik hřebu je nutno utěsnit. Je třeba dbát na pečlivé slepení jednotlivých pásů parotěsné reflexní fólie pomocí lepící pásky, vyloučit v ní jakékoliv otvory, dotěsnit parotěsnou zábranu pomocí komprimačních pásek ke všem konstrukcím (okna, zdi a tak dále). Parotěsnost zábran nesmí být narušena ani rozvody elektřiny a vody.
Pro dosažení reflexního účinku fólie ALPET 90 super jsou důležité 2 podmínky : 
  
 • Parotěsná reflexní fólie ALPET 90 super se pokládá tak, aby hliníková vrstva směřovala do vnitřního prostoru objektu.
 • Mezi fólií a podhledem je třeba vytvořit mezeru 4-6 cm.
BALENÍ
Fólie se dodává v rolích 1,5 x 50 m zabalených do polyetylénové hadice.

SKLADOVÁNÍ
Role skladovat ve vertikální poloze, bez přístupu slunečního záření a UV záření.

Parotěsné reflexní fólie ALPET 105 super              

Alpet je čtyřvrstvý materiál. Nosnou částí fólie ALPET 105 super je polyetylenová mřížka a polyesterová fólie s vakuově nanesenou hliníkovou vrstvou, která zabezpečuje její reflexní schopnost. Polyesterová fólie ve spojení s fólií polyetylénovou zabezpečuje ještě vysokou nepropustnost vody a vodních par.
      
FUNKCE
Parotěsná  reflexní zábrana ALPET 105 super zabraňuje v pronikání vodních par vzniklých činností v domě i vodních par vydýchaných lidmi v domě do střešní konstrukce a izolace, kde jinak tyto páry kondenzují a způsobují vznik plísní a hnilobu dřevěné konstrukce domu. Reflexní fólie se též vyznačuje reflexním účinkem, to znamená, že odráží sálavou složku tepla zpět do místnosti.
   
MONTÁŽ
Parotěsná reflexní zábrana ALPET 105 super se umísťuje mezi tepelnou izolaci a vnitřní obklad místnosti. Pokládá se horizontálně i vertikálně na vnitřní stranu krokví, či jinou nosnou konstrukci střechy těsně k aplikované tepelné izolaci. Připevňuje se sponami mechanické sešívačky, popřípadě pozinkovanými nebo hliníkovými hřeby. Každý průnik hřebu je nutno utěsnit. Je třeba dbát na pečlivé slepení jednotlivých pásů parotěsné reflexní fólie pomocí lepící pásky, vyloučit v ní jakékoliv otvory, dotěsnit parotěsnou zábranu pomocí komprimačních pásek ke všem konstrukcím (okna, zdi a tak dále). Parotěsnost zábran nesmí být narušena ani rozvody elektřiny a vody.
Pro dosažení reflexního účinku fólie ALPET 105 super jsou důležité 2 podmínky :
 • Parotěsná reflexní fólie ALPET 105 super se pokládá tak, aby hliníková vrstva směřovala do vnitřního prostoru objektu.
 • Mezi fólií a podhledem je třeba vytvořit mezeru 4-6 cm.
BALENÍ
Fólie se dodává v rolích 1,5 x 50 m zabalených do polyetylénové hadice.

SKLADOVÁNÍ
Role skladovat ve vertikální poloze, bez přístupu slunečního záření a UV záření.

Parotěsné reflexní fólie ALPET 130 super

Alpet je čtyřvrstvý materiál. Nosnou částí fólie ALPET 130 super je polyetylenová mřížka a polyesterová fólie s vakuově nanesenou hliníkovou vrstvou, která zabezpečuje její reflexní schopnost. Polyesterová fólie ve spojení s fólií polyetylénovou zabezpečuje ještě vysokou nepropustnost vody a vodních par.
        
FUNKCE
Parotěsná  reflexní zábrana ALPET 130 super zabraňuje v pronikání vodních par vzniklých činností v domě i vodních par vydýchaných lidmi v domě do střešní konstrukce a izolace, kde jinak tyto páry kondenzují a způsobují vznik plísní a hnilobu dřevěné konstrukce domu. Reflexní fólie se též vyznačuje reflexním účinkem, to znamená, že odráží sálavou složku tepla zpět do místnosti.
  
MONTÁŽ
Parotěsná reflexní zábrana ALPET 130 super se umísťuje mezi tepelnou izolaci a vnitřní obklad místnosti. Pokládá se horizontálně i vertikálně na vnitřní stranu krokví, či jinou nosnou konstrukci střechy těsně k aplikované tepelné izolaci. Připevňuje se sponami mechanické sešívačky, popřípadě pozinkovanými nebo hliníkovými hřeby. Každý průnik hřebu je nutno utěsnit. Je třeba dbát na pečlivé slepení jednotlivých pásů parotěsné reflexní fólie pomocí lepící pásky, vyloučit v ní jakékoliv otvory, dotěsnit parotěsnou zábranu pomocí komprimačních pásek ke všem konstrukcím (okna, zdi a tak dále). Parotěsnost zábran nesmí být narušena ani rozvody elektřiny a vody.
Pro dosažení reflexního účinku fólie ALPET 130 super jsou důležité 2 podmínky :
 • Parotěsná reflexní fólie ALPET 130 super se pokládá tak, aby hliníková vrstva směřovala do vnitřního prostoru objektu.
 • Mezi fólií a podhledem je třeba vytvořit mezeru 4-6 cm.
BALENÍ
Fólie se dodává v rolích 1,5 x 50 m zabalených do polyetylénové hadice.

SKLADOVÁNÍ
Role skladovat ve vertikální poloze, bez přístupu slunečního záření a UV záření.

Parotěsné reflexní fólie ALPET 160 super              

Alpet je čtyřvrstvý materiál. Nosnou částí fólie ALPET 160 super je polyetylenová mřížka a polyesterová fólie s vakuově nanesenou hliníkovou vrstvou, která zabezpečuje její reflexní schopnost. Polyesterová fólie ve spojení s fólií polyetylénovou zabezpečuje ještě vysokou nepropustnost vody a vodních par.

FUNKCE
Parotěsná  reflexní zábrana ALPET 160 super zabraňuje v pronikání vodních par vzniklých činností v domě i vodních par vydýchaných lidmi v domě do střešní konstrukce a izolace, kde jinak tyto páry kondenzují a způsobují vznik plísní a hnilobu dřevěné konstrukce domu. Reflexní fólie se též vyznačuje reflexním účinkem, to znamená, že odráží sálavou složku tepla zpět do místnosti.
 
MONTÁŽ
Parotěsná reflexní zábrana ALPET 160 super se umísťuje mezi tepelnou izolaci a vnitřní obklad místnosti. Pokládá se horizontálně i vertikálně na vnitřní stranu krokví, či jinou nosnou konstrukci střechy těsně k aplikované tepelné izolaci. Připevňuje se sponami mechanické sešívačky, popřípadě pozinkovanými nebo hliníkovými hřeby. Každý průnik hřebu je nutno utěsnit. Je třeba dbát na pečlivé slepení jednotlivých pásů parotěsné reflexní fólie pomocí lepící pásky, vyloučit v ní jakékoliv otvory, dotěsnit parotěsnou zábranu pomocí komprimačních pásek ke všem konstrukcím (okna, zdi a tak dále). Parotěsnost zábran nesmí být narušena ani rozvody elektřiny a vody.
Pro dosažení reflexního účinku fólie ALPET 160 super jsou důležité 2 podmínky :
 • Parotěsná reflexní fólie ALPET 160 super se pokládá tak, aby hliníková vrstva směřovala do vnitřního prostoru objektu.
 • Mezi fólií a podhledem je třeba vytvořit mezeru 4-6 cm.
BALENÍ
Fólie se dodává v rolích 1,5 x 50 m zabalených do polyetylénové hadice.

SKLADOVÁNÍ
Role skladovat ve vertikální poloze, bez přístupu slunečního záření a UV záření.
 
Kontaktní formulář

Zaujala Vás naše nabídka? Napište nám!
Položky označené * je nutné vyplnit.