Podstřešní fólie pro bednění

Hydroizolační fólie SVITAPFOL 150 NT              

SVITAPFOL 150 NT je čtyřvrstvý materiál, jehož nosnou částí jsou HDPE mřížka a speciální vláknitá tkanina. Vzhledem ke svému provedení jej lze aplikovat přímo na bednění střechy. Je pouze nutno vytvořit ventilační mezeru minimálně 2 cm mezi fólií a krytinou nebo bedněním a izolací.

FUNKCE
Chrání podkrovní prostory pod střechou před prachem, sazemi a slouží jako ochrana před průnikem vody do tepelné izolace.
       
MONTÁŽ
Fólie SVITAPFOL 150 NT se pokládá horizontálně přímo na krokve. SVITAPFOL 150 NT nemá okrajový pás, proto je nutno dodržet šíři překladů podle následující tabulky:

sklon střechy:horizontální přesah:vertikální přesah:mezera pod fólií:
do 21°200 mm100 mm400 mm
22° - 30°150 mm100 mm300 mm
do 31°100 mm100 mm200 mm

 Fólie SVITAPFOL 150 NT se pokládá stranou složenou z vláknité netkané textilie směrem do interiéru. S montáží se začíná u okapu a pokračuje se směrem ke hřebeni s tím, že fólie musí přesahovat hranou až do okapu. V případě řešení kraje střechy jinak než spodním okapem, je vhodné např. hranu fólie upevnit spojovací páskou k okapničce. Fólie se rozvine vodorovným směrem po celé délce střechy a připevní se pozinkovanými hřeby nebo sponami mechanické sešívačky ke krokvím. Vzdálenosti mezi krokvemi přitom nesmí překročit 1,2 m. Na fólii se přibijí latě a vodorovně, dle velikosti střešní krytiny, kontralatě. Stejným způsobem se pokračuje až ke hřebenu střechy. Zakončení u hřebene provedeme tak, aby vznikla cca 5 cm široká ventilační spára, která slouží k odvětrávání. Paropropustná fólie se nesmí pokládat přímo na bednění, jiný podklad a nesmí přijít do kontaktu s tepelnou izolací. Vzduchová mezera mezi tepelnou izolací a pojistnou fólií závisí (stejně tak jako překrytí fólie) na sklonu střechy (viz tabulka). Musí být 2 - 4 cm vysoká a musí v ní být vytvořeny podmínky pro proudění vzduchu. V dolní části střechy u pozednice se musí dostávat vzduch zvenku do mezery. Mezerou proudí vzduch nahoru a u hřebene vychází ventilační spárou a větracími otvory ze střechy ven. Aby izolace nezaplnila celou mezeru, je možné ji zajistit pomocí latí o výšce 2 - 4 cm (podle výšky mezery), přitlučených podél krokví. Všechny otvory pro vstup a výstup vzduchu musí být zabezpečeny proti pronikání živočichů.
 
BALENÍ
Fólie se dodává v rolích 1,5 x 50 m zabalených do polyetylénové hadice.

SKLADOVÁNÍ
Role skladovat ve vertikální poloze, bez přístupu slunečního záření a UV záření.


 

Kontaktní formulář

Zaujala Vás naše nabídka? Napište nám!
Položky označené * je nutné vyplnit.