SVITAP s.r.o. (logo)

Zákazník je vždy na prvním místě

Jednou z důležitých oblastí naší produkce je výrobní program SVITAPFOL, který se nachází v závodě ve Svitavách. V tomto segmentu se specializujeme na výrobu kašírovaných a podstřešních fólií, textilních laminátů a plně recyklovatelného vázacího PET pásku. V čele výrobního oddělení stojí Ing. Zdeňka Vaverová, která jako výrobní ředitelka a hlavní technoložka je součástí naší společnosti již 13 let. Jak vnímá změny a rozvoj výrobního programu a kam se svitavský závod ubírá, nám přiblížila v rozhovoru.

Co vás baví na práci technologa a jak vnímáte svou pozici ve vedení?

Tato role mi umožňuje aktivně ovlivňovat produkt již od jeho počátku. Práce technologa je výjimečně rozmanitá, spočívá v komunikaci s klienty o jejich představách a požadavcích, stejně jako v jednáních s dodavateli o zabezpečení potřebných surovin. Neméně důležitá je spolupráce s vedoucími výroby a obsluhou strojů, abychom společně našli optimální způsoby realizace výroby.

Ze své vedoucí pozice se snažím být v neustálém kontaktu s pracovníky na dílně, kteří jsou dle mého názoru velkými odborníky a jejich práce a zkušenosti jsou neocenitelné a představují nezbytný základ pro další rozvoj a prosperitu společnosti. Vědomí, že mohu přispět k jejich rozvoji a efektivitě je, přiznávám, velmi příjemné.

V posledních letech se stále více diskutuje o ekologii a jejím vlivu na výrobní procesy. Jak SVITAP reflektuje tyto ekologické požadavky a snaží se být ekologicky zodpovědnou firmou?

Společnost si klade za cíl minimalizovat množství odpadu prostřednictvím efektivní a dobře plánované výroby. Pro odpad se snažíme najít možnosti jeho dalšího zpracování a využití. Až 90 % vyprodukovaných odpadů nachází své uplatnění u odběratelů, kteří jim dávají nový život. Dalším krokem v ekologické strategii firmy je využívání materiálů získaných z recyklace a neustálé hledání nových cest ke zlepšení. SVITAP se také snaží podporovat domácí výrobce a tím snižovat emise spojené s dopravou surovin. Firma průběžně sleduje legislativní normy a požadavky, což jí ulehčují i dotazy zákazníků, neboť v různých zemích platí různé standardy, které je nutné při výrobě respektovat.

Jak vyhledáváte a rozvíjíte nové obchodní příležitosti?

Za dobu mého působení ve SVITAPU jsem svědkem nebývalého rozšíření konkurence, což lze připsat lepší dostupnosti a rychlosti přepravy umožňující import zboží z velkých vzdáleností za výrazně nižší ceny. V této souvislosti nabývá zásadního významu efektivní a pružné fungování našich obchodních a marketingových oddělení. Naším hlavním cílem je plnit očekávání zákazníků do nejmenšího detailu, což je pro ně silným motivem k navázání či prohloubení spolupráce s námi. Naše společná snaha směřuje k vytváření přesvědčivé prezentace našich služeb, cíleného nasazení reklamních kampaní se záměrem rozšířit a upevnit řady spokojených zákazníků.

Je možné zahrnout požadavky a představy zákazníků do procesu vývoje a výroby produktů?

Pro nás je zásadní získávat zpětnou vazbu od zákazníků, kteří naše produkty skutečně používají. Věnujeme se neustálému zdokonalování nabídky a v případě potřeby jsme připraveni vyvinout nové řešení. Zákazník by měl být vždy na prvním místě, a proto se snažíme vyjít vstříc jeho požadavkům co nejlépe. Rychlá reakce je klíčová, abychom ukázali, že si vážíme jeho spokojenosti a snažíme se vyřešit požadavky bez zbytečného odkladu. Zpoždění by mohlo vést k tomu, že si zákazník zvolí naši konkurenci.

Kam byste se chtěli rozvíjet?

Snahou nás všech je vytvořit stabilní, moderní firmu, která svůj úspěch zakládá na spokojenosti nejen zákazníků, ale i zaměstnanců. Chceme být prostě firmou, ve které lidé rádi pracují a jejichž spokojenost se odráží v odvedené práci. Máme zde zkušené pracovníky, kteří působí u firmy přes 30 let, ale také mladé šikovné lidi, kteří se práce nebojí a vnášejí do kolektivu čerstvý vítr a nové nápady na všech úrovních firmy. Pro to, aby se firma rozvíjela, jsou důležité tři věci, bez nichž to nejde – kvalitní výrobky, spokojení zákazníci a také spokojení zaměstnanci.

Jaké jsou plány na nejbližší rok?

Podařilo se nám překonat nepříznivé období, kdy do značných výšek vzrostly nejen ceny surovin, ale i energií, což se negativně projevilo ve výsledcích roku 2022. V reakci na tuto situaci byla přijata řada klíčových opatření, včetně optimalizace výrobních prostor, regulace vytápění, zefektivnění plánování výroby, zlepšení kvality produkce a tím i snížení objemu vznikajícího odpadu. Díky těmto krokům se podařilo výrobu stabilizovat a již v roce 2023 dosáhnout uspokojivých výsledků.

V nadcházejících měsících se zaměříme na aktivní vyhledávání dalších možností pro úsporu nákladů při současném zachování vysoké kvality výroby. Kromě toho budou naše snahy směřovat k rozšíření portfolia zákazníků a investic do vývoje nových produktů, čímž posílíme konkurenceschopnost na trhu. Pokud se nám podaří tyto cíle splnit, otevře se prostor pro zvažování dalších výrobních příležitostí.

www.svitapfol.cz

Fólie Anticor
Fólie Anticor
Obalové folie - Papír zpevněný perlinkou
Obalové folie - Papír zpevněný perlinkou
Střešní fólie
Střešní fólie

Rubriky

Potřebujete
poradit?

Rádi vám pomůžeme.

Obraťte se na nás, ochotně vám pomůže najít nejlepší řešení.