SVITAP s.r.o. (logo)

Oznámení o fúzi sloučením

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás tímto informovat o změnách, ke kterým dojde k 1. 7. 2023 v souvislosti s fúzí sloučením:

zanikající společnosti NANOMEMBRANE s.r.o., IČ: 039 68 286, se sídlem Boženy Němcové 499/10, PSČ 568 02

s nástupnickou společností SVITAP s.r.o., IČ: 465 09 755, se sídlem Boženy Němcové 499/10, PSČ 568 02.

V důsledku uvedené fúze tak dojde, s účinností ode dne 1. 7. 2023, k zániku společnosti NANOMEMBRANE s.r.o., přičemž veškeré její jmění, práva a povinnosti přejdou na nástupnickou společnost SVITAP s.r.o. Ta se tak stane univerzálním právním nástupcem společnosti NANOMEMBRANE s.r.o.

V souvislosti s touto fúzí se žádným způsobem nemění postavení zákazníků a dodavatelů společnosti NANOMEMBRANE s.r.o. Veškeré účinné závazky a smlouvy zůstávají i nadále v platnosti.

Vzhledem k výše uvedenému si Vás proto dovolujeme požádat, abyste počínaje dnem 1. 7. 2023 zanesli do Vašich informačních systémů příslušné změny v identifikaci a daňových dokladech za uskutečněná zdanitelná plnění a ostatní dokumenty (objednávky, smlouvy atd.), jakož i veškerou obchodní korespondenci směřovali a vystavovali od shora uvedeného data na nástupnickou společnost s těmito identifikačními údaji:

SVITAP s.r.o., IČ 46509755, se sídlem Boženy Němcové 499/10, PSČ 568 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2327

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se výše uvedené změny, prosím kontaktujte Kristinu Gruberovou – zástupkyni prodejního oddělení pro značku NANOMEMBRANE na telefonním čísle: +420 736 647 314.

Děkujeme vám za dosavadní spolupráci a projevenou důvěru.

Marek Heřmanský
jednatel společnosti SVITAP s.r.o.

Rubriky

Potřebujete
poradit?

Rádi vám pomůžeme.

Obraťte se na nás, ochotně vám pomůže najít nejlepší řešení.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram